▴A ▾A
Yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys 2023->
Tämä kysely on suunnattu Suomen Neurolaboratorion palveluita käyttäville ammattilaisille. Toivomme, että vastaisitte muutamaan kysymykseen koskien Neurolaboratorion palveluita
Taustakysymykset
Työnantajani on
Mihin seuraavista tutkimuksista olet viimeisen vuoden aikana lähettänyt potilaita?
Kuinka monta potilasta lähetät vuosittain ENMG-, yöpolygrafia- tai EEG-tutkimuksiin?


Kokemukseni Neurolaboratorion palveluista
Täysin eri mieltä Eri mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa
Neurolaboratorion palvelu on mielestäni asiantuntevaa
Neurolaboratorion ajanvaraus on mielestäni sujuvaa
Neurolaboratorion palvelu on mielestäni nopeaa
Tiedän, miten potilas saa tutkimusajan (puhelin ja nettiajanvaraus)
Neurolaboratoriosta saa tutkimusajan ongelmitta
Neurolaboratorion toimiston palvelu on mielestäni avuliasta
Neurolaboratoriossa tutkimukset toteutetaan laadukkaasti
Osaan kertoa potilaalle, millainen tutkimus on kyseessä
Tiedän, mitä tietoja lähetteestä tulee löytyä
Tutkimuslausunnot sisältävät oleelliset tiedot
Lausuntojen ulkoasu on selkeä
Tutustun yleensä lausunnon liitteenä olevaan tutkimustulosteeseen
Lausunnon liitteenä oleva tutkimustuloste on työni kannalta tarpeellinen
Suositeltavuus
Kuinka todennäköisesti suosittelisit Suomen Neurolaboratorio Oy:n palveluita muille?
Kysymykseen vastataan asteikolla 0-10, jossa 1 tarkoittaa erittäin epätodennäköistä suosittelua ja 10 erittäin todennäköistä suosittelua.
En suosittelisi Suosittelisin todennäköisesti
Avoin palaute
Kerro vielä halutessasi omin sanoin, kuinka olemme onnistuneet tai kuinka voisimme parantaa palveluamme.

 
 
 

Powered by Analystica
 Network status